Yurakucho, Tokyo, Japan, 2017

Shot in Yurakucho, Tokyo, Japan.