Yurakucho, Tokyo, Japan, 2016

Shot in Yurakucho, Tokyo, Japan.