Yurakucho, Tokyo, Japan 2016

Shot in Yurakucho, Tokyo, Japan.